Kontakt Nordsjællands Murerlaug på telefon i dag: 45 82 82 09​

​Nordsjællands Murerlaug

Foreningen for murere og entreprenører

Profil

Nordsjællands Murerlaug blev stiftet den 17. januar 2007 som en sammenslutning af Hørsholm Murermesterforening, Søllerød Murermesterforeningen samt Murermesterforeningen for Birkerød 

og omegn.

Det var kommunalreformens ikrafttrædelse pr. 1. januar 2007, der var grundlaget for beslutningen om en sammenlægning af de tre foreninger. 

Med sammenlægningen af Birkerød og Søllerød kommuner til den nye Rudersdal kommune stod man med to murermesterforeninger inden for den nye kommune. 

En fornuftig sammenslutning

Man fandt det da mest hensigstmæssigt at indlede forhandlinger om en sammenslutning. I denne sammenslutning ville murermestrene fra 

Hørsholm også deltage og ved en stiftende generalforsamling 

den 17. januar 2007 blev sammenslutningen en realitet og den nye murermesterforening stiftet.

Nordsjællands Murerlaug talte ved stiftelsen 23 firmaer med 28 aktive medlemmer og 3 senior-medlemmer, som alle er medlemmer i Dansk Byggeri og tilsluttet Byggeriets Ankenævn.

Foreningens formål er at samle virksomheder, der udøver byggefaglig virksomhed inden for murer-, entreprenør- og anlægsområdet samt virksomheder, herunder fremstillingsvirksomheder- med en naturlig eller traditionel tilknytning til virksomheder af den anførte art, og værne om medlemmernes økonomiske, faglige organisationsmæssige interesser.

Det skal være sikkert

Til fremme af disse formål er foreningen og dens medlemsvirksomheder optaget i Dansk Byggeri og derigennem Dansk Arbejdsgiverforening.

Valget af foreningens navn er taget ud fra den betragtning at der for alle virksomheder i det nordsjællandske område er mulighed for at tilslutte sig, således at der kan skabes en ny stor lokalforening for murerfaget i Nordsjælland.

​Firmainformation

Nordsjællands Murerlaug

CVR: 35365184

Adresseinformation

Pilehøj Vænge 3

3460 Birkerød

Kontaktinformation

Telefon: 45 82 82 09

E-mail: murermester@jga-as.dk